مرمر سفید باباشورآب قروه و سنگ گوهره خرم آباد ، نام هایی شناخته شده در صنعت سنگ جهان

Message for test Message for test Message for test Message for test Message for test
آگهی دعوت به همکاری + دانلود فرم

 

 

 

جهت دریافت آکهی با کیفیت بالا (اینجا) و جهت دانلود فرم درخواست همکاری و ارسال آن (اینجا)  کلیک کنید. پس از ارسال فرم از راه های معرفی شده، نسبت به بررسی و تماس با افراد واجد شرایط حداکثر ظرف یک ماه کاری اقدام خواهد شد.

مدیر سایت معادن , 3/4/2017