مرمر سفید باباشورآب قروه و سنگ گوهره خرم آباد ، نام هایی شناخته شده در صنعت سنگ جهان

Message for test Message for test Message for test Message for test Message for test
سنگ های چینی

سنگ چيني در ايران

مرمريت درشت بلور، سفيد يا خاكستري روشن تا كرم را اصطلاحاً "سنگ چيني" مي نامند. معادن چینی ازنا ، چيني تنگ حنا(نیريز-استان فارس)، نجف آباد، كريستال و چيني اليگودرز و لاي بيد و گدار سرخ ناحيه موته، از معادن معروف سنگهاي چيني ايران هستند. مرمريت ها به صورت سنگهاي متامورف سفيد، خاكستري و رنگي، با تبلور دوباره، درخشندگي و شفافيت خاصي دارند. اين نوع سنگها كه از متامورفيسم سنگهاي آهكي اوليه حاصله شده اند، بر حسب درجه متامورفيسم و رشد كريستالها، ممكن است سنگهاي تزئيني مختلفي را با نامها و بافتهاي متفاوت ريز و درشت تشكيل دهند. از لحاظ تقسيم بندي علمي سنگهاي چيني در گروه دگرگوني از انواع سنگهاي تزئيني قرار مي گيرند.
 
 

پراکندگي زماني و مکاني سنگ چيني در ايران

سنگ هاي چيني در ايران شامل سنگ آهک هاي دگرگونه مرمري شده و کاملاً باز بلورين ميباشند که عمدتاً داراي زمان پرکامبرين– پالئوزوييک بوده و تحت تاثير دگرگوني ناحيه اي و مجاورتي قرار گرفته اند . سنگ هاي مذکور عمدتاً در نوار دگرگونه محور سنندج – سيرجان گسترش داشته و بيشترين تمرکز آنها در نيريز قروه ، ازنا ، اليگودرز و جنوب استان کرمان     ( فارياب – ارزوئيه ) در بخش هاي شمال باختري ، مياني و جنوب خاوري اين نوار دگرگونه ميباشد .
 

 

  • مناطق داراي پتانسيل سنگ چيني در ايران

مناطق داراي پتانسيل ذخاير سنگ چيني در کشور ، مناطقي است که  سنگ هاي دگرگونه پرکامبرين – پالئوزويک گسترش دارد ، که در اين ميان محور سنندج ـ کهنوج بيشترين پتانسيل ذخاير سنگ چيني کشور را در بردارد . لذا استان هاي لرستان ، فارس ، کرمان ، اصفهان در درجه اول اهميت و استان هاي کرمانشاه ، کردستان ، آذربايجان غربي ، خراسان رضوي ، اراک و همدان در درجه دوم قرار ميگيرد . ذخاير سنگ چيني از بالاترين ميزان ذخيره قطعي بعد از گرانيت و مرمريت در ايران برخوردارهستند .