مرمر سفید باباشورآب قروه و سنگ گوهره خرم آباد ، نام هایی شناخته شده در صنعت سنگ جهان

Message for test Message for test Message for test Message for test Message for test
ارکان جهت ساز شرکت


هلدینگ برتر در توسعه مسئولانه بخش معدنی کشور به عنوان صنعت مزیت دار در تحقق اقتصاد مقاومتی،
با به حداکثر رسانی ارزش منابع معدنی برای ذینفعان منطبق با کلاس جهانی


- سرمایه گذار در حوزه معدن و فعال در زنجیره ارزش صنایع معدنی از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و بازرگانی
- سودآوری پایدار و ارتقای رضایت و ارزش واقعی سرمایه سهامداران با بهره برداری از توانمندی های معدنی و صنایع معدنی
- استفاده از تکنولوژی روز دنیا منطبق با استانداردها و بهره گیری از امکانات بومی به منظور بهره مندی از حداکثر توان عملیاتی
- ارائه محصولاتی با کیفیت، خاص و به روز در سطح بازارهای منطقه ای و جهانی با بهره گیری از معادن بی نظیر در سطح کشور و خارج از کشور


کارآفرینی: ما به دنبال پرورش روحیه کارآفرینی در طول زنجیره ارزش صنعت و توانایی پیش بینی فرصت های تجاری جدید و پرداختن به آنها در کمترین زمان ممکن می باشیم. ما خواهان توسعه پروژه ها در مسیر رشد عالی شرکت و حصول به اهداف استراتژیک و توسعه کار آفرینی جهت جامعه هدف هستیم.

سرآمدی: هدفی همیشگی؛ دستیبای به تعالی در تمام فعالیت هایی که در مسیرهای زندگی انجام میدهیم.  ما به طور مستمر در تلاشیم به منظور دستیابی به جایگاه پیشرو در کشور گام هایی فراتر از رقبای خود در صنعت برداریم.

خلق ارزش: ما در پی رشد و ارائه ارزش قابل توجهی برای ذینفعان بر اساس اصول توسعه پایدار می باشیم. ما به دنبال رشد کسب و کاری خود در طول زنجیره ارزش صنعت و توسعه آن در محدوده های جدید هستیم.

توسعه پایدار: ما با استفاده از چارچوبی مناسب و تعریف ساختار حاکمیتی و سیاست های مناسب و توجه به مدیریت و کارکنان به دنبال تحقق پایداری می باشیم. هدف ما تنها به حداقل رساندن اثرات فعالیت های پروژه های شرکت به محیط زیست نمی باشد، بلکه ایجاد تاثیر مثبت در محیط زیست را نیز  وظیفه خود می دانیم.

 اعتماد: اعتماد ذینفعان به عنوان فاکتور کلیدی موفقیت ما می باشد و ما می دانیم ارائه مسئولانه وعده هایمان، اعتماد ذینفعان را به ارمغان خواهد آورد. ما به طور مداوم در تلاش پاسخگویی به انتظارات ذینفعان و ارائه چیزی فراتر از انتظارات آنها بی آنکه ارزش های دیگرمان در خطر قرارگیرند، می باشیم.


1