مرمر سفید باباشورآب قروه و سنگ گوهره خرم آباد ، نام هایی شناخته شده در صنعت سنگ جهان

Message for test Message for test Message for test Message for test Message for test
معرفی محصولات

اين شرکت در زمينه عرضه و فروش محصولات توليدی ذيل فعال می باشد.
سنگ کوپ معدن خرم آباد در درجات مختلف ( گوهره)
سنگ کوپ چينی معادن دریژان(معروف به چینی ازنا ) در درجات مختلف
سنگ کوپ چينی معادن قروه در درجات مختلف
سنگ کوپ کريستال معادن قروه در درجات مختلف
سنگ کوپ مرمریت ماکو در درجات مختلف
سنگ کوپ مرمر سفید ورنگی قروه

ساير فعاليت ها :
اين شرکت علاوه بر عرضه و فروش موارد فوق در زمِنه های ذيل نيز فعال می باشد.
١- عرضه و تامين سنگ خام ساير معادن
٢- عرضه و تامين سنگ بريده بصورت اسلب ، پلاک و تايل از انواع گرانيت ، مرمريت ، مرمر در سايز ها و رنگهای مختلف
٣- عرضه و تامين سنگهای تزئينی جهت ساخت مصنوعات سنگی